e - İrsaliye Çözümlerimiz

e-İrsaliye

e-İrsaliye Nedir?

e-irsaliye , 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren yaygın olarak kullanılan belgelerden biri olan irsaliyenin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesini kapsayan uygulamadır.

e-İrsaliye’nin Avantajları

Basım ve saklama maliyetinde azalma

Taraflar arasında etkin mutabakat süreci

Hızlı arama, erişim ve iletim özelliği

e-İrsaliye ile kağıt tüketimini azaltırsınız, çevrecidir.

Kısmi kabul, iade ya da hatadan kaynaklanan teslimat işlemlerindeki aksaklıklar elektronik ortamda satıcıya iletilebilir.

İçerisinde taşımada kullanılan aracın plaka bilgisi ve şoföre ilişkin TCKN bilgileri yer alacaktır.

Kağıt irsaliye hazırlamak için harcanan zaman, minimum seviyeye ineceğinden bu da firmalar için zamandan ve personelden tasarruf anlamına gelir.

Muhasebe sistemlerine entegre edilebilir olmasıyla şirketler tüm irsaliye sürecini tek bir yerden yönetebilirler.

Geçmiş dönemlerde hazırlanan irsaliyelere ulaşım ya da denetim ve kontrol anlarında, elektronik ortamda yer alan irsaliyelere ulaşım süresi saniyelerle ölçülür.

e-İrsaliye’nin Özellikleri Nelerdir?

Saklama ve yeniden ulaşabilme kolaylığı

Gönderim pratikliği

Raporlama kolaylığı

Doğa dostu bir sistem oluşu

Anında ulaşılabilirliği

10 yıl boyunca güvenle saklanma avantajı

Uzman Kadromuzdan Detaylı Bilgi Almak İçin

İletişime Geçiniz