e– İmzamı nerelerde kullanabilirim?

e – İmzanızı;

 • – E-devlet uygulamalarında (turkiye.gov.tr)
 • e – İmzanın zorunlu tutulduğu kamu projelerinde (UYAP, Sanayi Bakanlığı, EKAP…)
 • – MERSİS Projesi kapsamında ticari sicil işlemlerinde,
 • – Gümrük ve dış ticaret işlemlerinde,
 • – Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sisteminde,
 • – Çalışan hizmet sözleşmelerinde ve diğer tüm sözleşmelerde,
 • – Banka talimatlarının gönderilmesinde,
 • – Performans, izin, fazla mesai ve masraf onay formlarında,
 • – Genel Kurul, Ortaklar Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarının imzalanmasında,
 • – Bayi ağı iletişiminde sipariş sürecinde,
 • – Elektronik arşivin e-imzalanmasında,
 • – Islak imza gerektiren tüm uygulamalarda kullanabilirsiniz.