İmzala Gönder - WEB

İmzala Gönder Nedir?

İmzala Gönder-Web, imza gerektiren dokümanların kontrol, onay ve imza yetkilileri arasında otomatik olarak dolaştırılarak elektronik veya mobil imza ile imzalanmasını ve başka sistemlere aktarılmasını sağlayan bir web uygulamasıdır.

İmzala Gönder’in Faydaları

 • Yıllık operasyonel maliyetlerde %75 azalma (tasarruf).

 • Kağıt ortamındaki dokümanları tarama,depolama,arşivleme sorunlarına kalıcı çözüm.

 • Zaman ve mekandan bağımsız mobil çözüm sağlama.

 • İmzacılar arası sıralı onay yapısı.

 • e-İmza ve mobil imza sağlanan hukuki geçerlilik.
 • Kurum içi süreçlerde hız ve güvenlik.

 • Doküman formatından bağımsız imzalama gerçekleştirebilme.

 • Kağıt, mürekkep,postalama ve kurye maliyetlerinde azalma.

 • İmza süreçlerine hız ve güvenlik kazandırma.

 • Kolay yönetilebilen imza süreçleri.

 • İmzacı ve imzalanan dokümana bağlanmış uyarı sistemi.

 • Kuruma özel çözümler sunabilme.

 • Tek bir çözüm aracılığıyla çoklu iletişim sağlayabilme.

İmzala Gönder-Web’in  Birçok Özelliğinden Faydalanın

İmzala Gönder web tabanlı erişim özelliği ile mekandan bağımsız olarak işlem yapabilme.

Tarafınıza tanımlanmış imza bekleyen doküman olması halinde  SMS ve e-posta yoluyla uyarı gönderebilme.

Çok sayıda imza süreci ve her imza süreci için farklı kontrol, onay ve imza yetkilileri tanımlayabilme.

İmza sürecinin tamamlanmasının  ardından dokümanı hedef sisteme otomatik olarak aktarabilme.

Dokümanı geri çekebilme.

Sisteme mobil imza ile de giriş yapabilme.

Türkçe ve İngilizce dil desteği.

Doküman formatından bağımsız imzalama yapabilme.

Arşiv raporu özelliği ile imza sürecinin hangi aşamada ve hangi imza yetkilisinde olduğu takip edebilme.

İmzala Gönder-Web’in Kullanım Alanları

 • Banka ve ödeme talimatları.

 • İzin, çalışan, sigorta, satın alma vb. formlar.

 • Teklif, sözleşme ve satış kontratları.

 • Bayi ağı iletişim ve sipariş süreçleri.

 • Yönetim kurulu kararları.

 • İnsan kaynakları süreçleri.

 • Kurum içi iletişim.

 • Proje yönetim dokümanları.

 • İş planları ve raporlar.

 • Denetim ve finansal kontrol süreçleri.

 • Hesap mutabakatları.

 • Kurum içerisinde ve iş ortakları ile imzalanacak ıslak imza gerektiren tüm dokümanların imzalanarak gönderilmesinde kullanılabilir.

İmzala Gönder-Web
Kullanım Modeli ve Seçenekleri

İmzala Gönder kurumlara tercih ettikleri kullanım modeline göre 2 farklı seçenek sunmaktadır.

Kiralama Modeli

Kullanıcı kurum adına İmzala Gönder-Web ‘de hesap açılır.

Kurumun İmzala Gönder-Web’i kullanmasını istediği kişi sayısı kadar kullanıcı sisteme dahil edilir.

Kullanıcı sayısına göre oluşan bedel kuruma kiralama bedeli olarak fatura edilir.

İmzala Gönder-Web sistemine erişim için herhangi bir merkezi donanıma gerek yoktur. Kullanıcılar mevcut bilgisayarlarını kullanarak sisteme erişebilirler.

Lokal Kurulum Bedeli

Kullanıcı kurumlar; İmzala Gönder’i kendi sunucularında barındırırlar.

Detaylı Bilgi Almak İçin

İletişime Geçiniz