Sözleşmeler

Sözleşmeler

E-GÜVEN Kök Sertifika Duyurusu

Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunun 8. Maddesi Uyarınca 24.06.2005 tarihinde Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı olarak faaliyete geçmiştir.
6 Ocak 2005 tarih 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik İmza Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 18/III. maddesi uyarınca Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. kendi sertifikasının sertifika özet değerini ve özetleme algoritmasını aşağıdaki şekilde kamuoyuna duyurmaktadır.

E-GÜVEN Kök Sertifikası

Kurumsal Başvuru Sözleşmesi

Kurumsal Başvurularınız için, info@ebbilisim.com adresinden veya 0850 473 73 53 numaralı telefondan EB BİLİŞİM’e ulaşabilirsiniz.

NES Bilgilendirme Dokümanı

NES Kullanıcı Taahhütnamesi

Qualified Electronic Certificate Commitment Letter

PDF dosyalarını görüntüleyemiyorsanız Adobe Reader yüklemek için lütfen tıklayın.

Bilgi Almak İçin

İletişime Geçiniz